Cách thức mua hàng

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua trong website: sukastudio.vn

Bước 2: Tham khảo sản phẩm. Click vào sản phẩm cần mua.

Bước 3: Click “Mua sản phẩm”.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cá nhân trong đơn hàng. Chọn phương thức thanh toán.

Bước 5: Click “Đặt hàng ngay”.

Bước 6: Lưu lại mã số đơn hàng sau khi nhận thông báo “Đặt hàng thành công”.

Sau khi bạn đặt hàng thành công, nhân viên chúng sẽ liên hệ xác nhận đơn hàng và thông báo các nhận đơn hàng mà quý khách đã đặt.

Sản phẩm được đặt trong đơn hàng sẽ được đóng gói và tiến hành giao đi theo địa chỉ Quý khách hàng cung cấp.

Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ: 341 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

– Hotline: 0933 659 747

– Email: info@sukastudio.com.vn

– Website: https://sukastudio.vn